SONNY SVENSON KONSULT AB

Kontor för Sonny Svensson Konsult

Sonny Svenson Konsult AB, Stockholm

Ombyggnad av kontorslokaler

BTA ca 500 m2

Uppdragsgivare: Lundbergs AB

År: 2014