STADSTEATERN SKÄRHOLMEN

Stadsteatern Skärholmen Blackbox

Renovering av ytskikt och färgsättning, Black box


Byggherre: SISAB

Färdigställt: 2005