STENSÄNGSSKOLAN

Om-och tillbyggnad av F-3 skola i Huddinge.

Programhandling, Systemhandling - Pågående projekt

Uppdragsgivare: NCC/Huddinge Samhällsfastigheter