STENSÄNGSSKOLAN

Om-och tillbyggnad av F-3 skola i Huddinge.

Programhandling, Systemhandling - Pågående projekt

Uppdragsgivare: NCC/Huddinge Samhällsfastigheter

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle