STENSÄNGSSKOLAN

Exterior Front Side.jpg

Om-och tillbyggnad av F-3 skola för 240 elever i Huddinge.

Programhandling, Systemhandling - Pågående projekt

Miljöbyggnad silver

Kontoret samarbetar med en antikvarie och stor vikt har lagts vid att ta vara på de kulturhistoriska värdena på den befintliga skolan som har delar från olika tidsepoker. Det har varit givande att samarbeta kring hur tidstypiska detaljer kan bevaras och harmoniera med det nya huset på ett bra sätt.  Detta har inneburit en genomgripande inventering och en omfattande byggbeskrivning.

Uppdragsgivare: NCC/Huddinge Samhällsfastigheter