STIAN

Bostäder Stian, Nyköpping

Kv Förrådet-Stian

Första pris i inbjuden tävling 2013

6 bostadshus med 104 lägenheter

Miljöbyggnad silver, BTA ca 7800m2

Bostadshus i tegel och puts och med tvättstugor, förråd och plank av trä som inramar kvarteret.

Byggherre: Nyköpingshem

Uppdragsgivare: Peab

Färdigställd: 2015