SYRENEN

Bostäder Syrenen, Öxelösund

Kv Syrenen i Oxelösund

Bostadshus i 3-4 våningar med 36 lägenheter, BTA ca 3000 m

Byggherre: Kustbostäder

Uppdragsgivare: Peab

Färdigställt: 2018

Bilder: Oxelösund kommun, Fasad Teknik AB