TAVESTASKOLAN

Tavestaskolan, Järna

Tavestaskolan, Järna

Komplettering av bef F-5 skola. Skolan byggs till med ytterligare en huskropp i 2 våningar på ca 1700 m2 med ny välkomnande entré enligt  Södertälje skolmodell  och tre arbetslag och administration. Den nya delen hyser ca 225 elever. Den nya huskroppen förbinds med den gamla via en länk mot gården. Befintlig matsal förstoras och ett nytt mottagningskök byggs.

Byggherre: Telge Fastigheter

Uppdragsgivare: NCC. Partneringprojekt

Färdigställd 2012