TRÖNNINGE

Böstadet Trönninge Varberg

14 bostäder i Trönninge, en stadsdel norr om Varbergs centrum, lägenheterna är på mellan 75 kvm till 103kvm. Området ligger mitt i ett villaområde. Comarc har varit med från upprättandet av detaljplan till framtagande av bygghandlingar. Önskemål fanns från kommunens sida att förtäta området och erbjuda alternativa boendeformer. Viktiga träd samt berg i dagen på tomtens nordöstra del har bevarats. Planlösningarna är effektiva med loftgångar på plan 2. Viktigt har varit att få bostäderna att smälta in i den småskaliga bebyggelsen runt omkring och har husen saxats samt varierar i höjd. På plan 2 finns några lägenheter med dubbel takhöjd och biblioteksloft.

Uppdragsgivare: Westexpo.

År 2006-2008