VENDELSÖ HAGE SKOLA

Förskola/skola för 100 förskolebarn och 240 skolbarn F-5.

Skolan byggs enl NCC:s modell med stående väggelement och takelement.

En tvåplansbyggnad där skola, matsal, kök och fläktrum läggs parallellt med vägen. 
Byggnaden har ett generöst trapphus kring ett invändigt landmärke. 
En länkad envåningsbyggnad hyser förskolebarnens  lokaler och delar upp skolgården i två mindre gårdar.  
Lokalerna är  ljusa med många invändiga siktlinjer. Entréerna är i stor utsträckning  genomgående.

Brukare: Pysslingen förskolor och skolor AB

Uppdragsgivare: NCC Construction Sweden AB

Färdigställd: 2012.

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle