VIKSBERGSKOLAN

Viksbergskolan, Södertälje

Viksbergskolan i Viksberg, Södertälje

Ny skola för år F-6 för ca 420 elever (med möjlighet att ”stretcha” till år 7). Comarc har också projekterat den nya idrottshallen, Viksberghallen, och den nya förskolan, Viksbergs förskola, som uppförs i anslutning till skolan. Byggnaderna har fasader av röd träpanel för att smälta in i den lantliga miljön.

Green Building, BTA 3390 m2

Byggherre: Telge

Uppdragsgivare: NCC. Partneringprojekt

Färdigställd: 2018