VIKSBERGSKOLAN

Viksbergskolan i Viksberg, Södertälje

Ny skola för år F-6 för ca 420 elever (med möjlighet att ”stretcha” till år 7). Comarc har också projekterat den nya idrottshallen, Viksberghallen, och den nya förskolan, Viksbergs förskola, som uppförs i anslutning till skolan. Byggnaderna har fasader av röd träpanel för att smälta in i den lantliga miljön.

Green Building, BTA 3390 m2

Byggherre: Telge

Uppdragsgivare: NCC. Partneringprojekt

Färdigställd: 2018

© 2018 by COMARC ARKITEKTER

Liljeholmsvägen 10, 117 61 Stockholm, 08-505 240 00

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle